Bang

Ընդհանրապես, երգեր հազվադեպ եմ տեղադրում բլոգումս, բայց էս մեկն ուղղակի չեմ կարող չտեղադրել։ Թորի Էյմոսի Bang-ը 2017-ի իմ ամենասիրած երգն էր և ընդհանրապես բոլոր ժամանակների սիրածս երգերից է։

Ընդհանրապես, չեմ սիրում, երբ իմ սիրելի կատարողների երգերը որևէ ուրիշ մեկը վերակատարում է։ Մի տեսակ ջղայնություն է իջնում վրաս․ թե չէիր կարող ավելի լավ, չանեիր։ Մի կողմից էլ ինչ-որ բանի գողացվածության զգացողություն է։

Բայց էս մի վերակատարումն ուղղակի հրաշք է։ Մարմնովս սարսուռ անցավ լսելիս, աչքերս էլ մի քիչ լցվեցին։ Վայելեք։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s